صفحه اصلی

  • همه
  • مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1399

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان پيش نويس ويرايش پنجم 1399 (آخرین چاپ) مبحث دهم مقررات ملی ساختمانتغییرات مبحث دهم در طول زمان ویرایش اول مبحثاولین ویرایش در سال 1368 ویرایش دوم مبحثدومین ویرایش در سال 1384 ویرایش سوم مبحثسومین ویرایش در سال 1387 ویرایش چهارم مبحثچهارمين ویرایش در سال 1392 آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات …

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1399

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1399 ویرایش پنجم (آخرین چاپ) با اعمال غلط نامه در متن مبحث نهم مقررات ملی ساختمانتغییرات مبحث نهم در طول زمان ویرایش اول مبحثاولین ویرایش در سال 1368 ویرایش دوم مبحثدومین ویرایش در سال 1385 ویرایش سوم مبحثسومین ویرایش در سال 1388 ویرایش چهارم مبحثچهارمين ویرایش در سال 1392 …

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1399

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1399 ویرایش چهارم (آخرین چاپ) مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمانتغییرات مبحث نوزدهم در طول زمان ویرایش اول مبحثاولین ویرایش در سال 1370 ویرایش دوم مبحثدومین ویرایش در سال 1381 ویرایش سوم مبحثسومین ویرایش در سال 1389 آخرین ویرایش مبحث نوزدهم مقررات ملیانتشارآخرین ویرایش مبحث نوزدهم مقررات ملی در سال …

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1396

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1396 ویرایش سوم (آخرین چاپ) مبحث 18 مقررات ملي ساختمان تحت عنوان ” عايق بندي و تنظيم صـدا “، بـراي نخسـتين بـار در سال 1379 تدوين شد. در ايـن مبحـث، پـس از بيـان شـاخصهـاي آكوسـتيكي لازم بـراي درك مقررات، مقادير نوفه مجاز براي فضاهاي مختلف و همچنين مقـررات صـدابندي …

مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث اولتعاریف مبحث دومنظامات اداری مبحث سومحفاظت ساختمان ها در مقابل حریق مبحث چهارمالزامات عمومی ساختمان مبحث پنجممصالح و فرآورده های ساختمانی مبحث ششمبار های وارد بر ساختمان مبحث هفتمپی و پی سازی مبحث هشتمطرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی مبحث نهمطرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه مبحث دهمطرح …

عکس پروفایل

علی قائمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران – عمران ، علاقه مند به تولید محتوا در وب در زمینه عمران ، علاقه مند به عکاسی

دکمه بازگشت به بالا