مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1399

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان پيش نويس ويرايش پنجم 1399 (آخرین چاپ)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1399
timeline_pre_loader

ویرایش اول مبحث

اولین ویرایش در سال 1368

ویرایش دوم مبحث

دومین ویرایش در سال 1384

ویرایش سوم مبحث

سومین ویرایش در سال 1387

ویرایش چهارم مبحث

چهارمين ویرایش در سال 1392

اين مجموعه، ويرايش پنجم مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان با عنوان طرح و اجراي ساختمان هاي فولادياست و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتي است كه با رعايت آنها شرايط ايمني، قابليت بهره برداري و پايايي سازههاي موضوع اين مبحث فراهم شود.


هدف از اين ويرايش، آسان سازي استفاده ، به روز كردن ضوابط و مقررات ، افزودن برخي ضوابط تكميلي به ويژه در فصل الزامات طراحي لرزهاي براي كاربرد گسترده تر و رفع برخي ابهامات و كمبودهاي اصلي و ويرايش فني و ادبي آن و نيز صرفه اقتصادي در طراحي و اجراي ساختمان هاي فولادي بوده است.


علائم و اختصارات بهكار رفته در اين مبحث بهنحوي اختيار شده است كه هماهنگ با علائم و اختصارات متحدالشكل مورد تائيد سازمان بين المللي استاندارد
 (ISO) مي باشد و واژهها و عناوين نيز هماهنگ با ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير آئين نامه هاي ملّي در اين زمينه مي باشد.


الزامات و مقررات اين مبحث شامل الزامات عمومي فصل ،(1-10الزامات طراحي ) فصل ،(2-10الزامات طراحي لرزهاي) فصل (3-10) و الزامات ساخت، نصب و كنترل) فصل (4-10) مي باشد.


مطابق اين مبحث تعيين پيكربندي، ابعاد و مشخصات اجزاي سازه بايد به نحوي باشد كهمجموعه سازه، شامل اعضا و اتصالات آن، تحت شرايط بارگذاري محتمل، به هيچ يك از حالتهاي حدي مقاومت ) ايمني ( و بهره برداري نرسد. حالتهاي حدي مقاومت و بهرهبرداري به شرايطي اطلاق ميشوند كه اگر تمام يا بخشي از سازة ساختمان و نيز قطعات الحاقي آن به هر يك از آن حالت ها برسند، ساختمان قادر به انجام وظايف خود نبوده و از حيز انتفاع خارج ميشود.


تا چند سال پيش، روش تنش مجاز سنتيترين روش طراحي سازههاي فولادي براي تامين الرامات حالتهاي حدي مقاومت بهشمار ميرفت و ارائة آن به عنوان دستورالعمل در آئين نامه
AISC سابقة حدوداً 100ساله دارد.

 

در اين روش طراحي اولاً ضوابط طراحي بگونهاي تدوين شده بود كه بتوان از روش تحليل الاستيك بهره برد، ثانياً در اين روش آثار كلية عوامل موثر براي تامين يك حاشية ايمني معقول و منطقي، تنها بهكمك يك ضريب (بنام ضريب اطمينان) و فقط در يك مرحله منظور مي شد.

 

در سه دهه اخير آئين نامه نويسان كشورهاي پيشرفته تلاش نموده اند آئين نامه اي تدوين نمايند كه در آن از يك طرف براي تحليل سازه بتوان از روش تحليل الاستيك استفاده نموده و از طرف ديگر مقاومت اجزاي سازه در حالتهاي حدي (نهائي) محاسبه شود.

 

در حال حاضر اين شيوه، كه در طراحي سازه هاي فولادي به روش ضرايب بار و مقاومتموسوم است، در اكثر كشورهاي پيشرفته رواج پيدا نموده و ويرايش فعلي مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان نيز بر اساس همين شيوه تهيه و تدوين گرديده است.

 

با توجه به اينكه در اين روش طراحي، حاشية ايمني لحاظ شده در دو مرحله (اولي افزايش بار به كمك ضرائب بار و دومي تقليل مقاومت به كمك ضرائب كاهش مقاومت) صورت ميگيرد، لذا ميتوان گفت كه طراحي به روش ضرائب بار و مقاومت منطقي تر و ملموس تر از طراحي به روش تنش مجاز بوده و به همين جهت در
اكثر كشورهاي پيشرفته و به ويژه زلزله خيز، طراحي به روش ضرائب بار و مقاومت از اقبال عمومي بيشتري برخودار بوده است.

 

در اين مبحث براي تامين الزامات حالتهاي حدي بهرهبرداري، در فصل ( 10-2 ) و (10-4) ضوابطي ارائه شده است كه با رعايت آنها و الزامات ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان، بهره برداري مناسب بنا تامين مي گردد


باتوجه به اينكه براساس تصميم شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان مقرر گرديده است كه تركيبات بارگذاري كلية روشهاي طراحي و كنترل فقط در مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان ارائه شوند، از اينروي در اين مبحث از تكرار ارائه تركيبات مختلف بارگذاري خودداري گرديده و به مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان ارجاع داده شده است.

 

اميد است اين مجموعه براي مهندسان كشور مفيد واقع گرديده و كميتة تخصصي مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان را كماكان از راهنمائيها و اظهار نظرهاي خود بهره مند سازند 

هزینه دانلود :
هزینه دانلود :

عکس پروفایل

علی قائمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران – عمران – علاقه مند به تولید محتوا در وب در زمینه عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز Google استحریم خصوصیسیاست وشرایط استفاده.

من با این شرایط موافقم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
برای اولین بار کامل ترین مجموعه مبحث نهم + اصلاحیه جدید منتشر شدبرای مشاهده کلیک کنید