مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان کلیه ویرایش (شامل آخرین ویرایش 1398)

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

نوار زمانی زیر نمایانگر تغییرات ویرایش مبحث ششم مقررات ملی در طول زمان

نوار زمانی زیر نمایانگر تغییرات ویرایش مبحث ششم مقررات ملی در طول زمان

timeline_pre_loader

ویرایش اول مبحث

اولین ویرایش در سال 1380

ویرایش دوم مبحث

دومین ویرایش در سال 1385

ویرایش سوم مبحث

سومین ویرایش در سال 1392

مبحث ششم مقررات ملی مطابق منبع آزمون نظام مهندسی 1400

مبحث ششم مقررات ملی مطابق منبع آزمون نظام مهندسی 1400

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که مربوط به بارهای وارد بر ساختمان است، اولین بار در سال 1380 منتشر گردید و دو آیین نامه موجود در کشور را تحت عناوین آیین نامه حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنیه فنی – استاندارد شماره 519 سال 1379 و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ” استاندارد 2800 ایران ” سال 1378 را در بر گرفت.
ویرایش دوم این مبحث نیز در سال 1384 و در پی تغییرات گسترده در ویرایش سوم استاندارد 2800 انتشار یافت. ویرایش سوم این مبحث در سال ۱۳۹۲، با اضافه کردن فصول بار سیل، بار باران و بار یخ و به روزرسانی سایر مباحث منتشر شد.

با توجه به آخرین ویرایش آئين نامه های معتبر دنیا، تغییرات حادث شده در دیگر مباحث مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران و همینطور پیشرفت های علم مهندسی عمران و دستاوردهای پژوهشی و نیز بازخورد مهندسان طراح سازه نسبت به مطالب ویرایش سوم، این ویرایش با دیدگاه بازبینی و به روز رسانی و تکمیل موضوعات بارگذاری تهیه شده است.

 • منابع آزمون نظام مهندسی

  جهت مشاهده کلیک کنید

مهمترین تغییرات این ویرایش مختصرا به این شرح است :

1) فصل اول، به منظور انسجام بیشتر موضوعات، دسته بندی تعاریف و گویائی بیشتر متن اصلاح و بازنویسی شده است، به جز انجام تغییراتی در تعاریف روش های طراحی و ضرایب اهمیت بارهای باد، برف و یخ، بخشی از فصل اول با عنوان روش عملکردی به پیوست 6-1 منتقل شده است.

2) فصل دوم، ترکیب بارها دچار تغییرات عمده ای شده است، که اقم آن یکسان شدن ترکیبات بارگذاری سازه های فولادی و بتنی و افزودن ترکیبات بار در حالات بارهای بهره برداری و خود کرنشی است. با توجه به حذف فصل دوازدهم ویرایش سوم و انتشار مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، ترکیبات بارگذاری حوادث غیر عادی به مبحث یادشده احاله شده است.

3) در فصل سوم، بندی تحت عنوان وزن تیغه ها و دیوارها اضافه شده است.

4) با توجه به تغییر برخی موضوعات در مبحث هفتم مقررات ملی (پی و پی سازی) و اجتناب از دوگانگی متون، بخش هایی از فصل چهارم تغییر کرده است، ضمن آنکه بند کنترل در مقابل لغزش، واژگونی و بر کنش، به این فصل اضافه شده است.

5) در فصل پنجم، عمدتا نظم موضوعات و انشاء مطالب به منظور گویاتر شدن متن تغییر نموده است . تعریف دیوارهای جداکننده، اضافه شدن شدت بار روی دست اندازها در محل های و پر ازدحام، افزودن برخی عناوین بارهای زنده به جدول ۶-۵-۱، از دیگر موارد تغییر است

6) فصل ششم، عمدتا متناسب با مسئولیت سایر ارگان های ذیصلاح و گستردگی مبحث سیل، دستخوش تغییرات عمده، منجمله اضافه شدن برخی تعاریف شده است. مهندس طراح صرفا با یاری متخصصان هیدرولوژی و ارگانهای دیگر، مثل وزارت نیرو می تواند بارگذاری ساختمان در برابر سیل را به انجام برساند. ضرایب اطمینان در مقابل لغزش، واژگونی و بر کنش ناشی از سیل در این فصل تعریف شده است

7)تغییرات اصلی در فصل هفتم، اصلاح رابطه ۶-۷-۱ (با توجه به تعریف بار برف مبنا) و افزودن شكل ها و جداولی به منظور روشن تر شدن بارگذاری های نامتوازن برف است. به جزآن، با توجه به شدت کم بار برف در مناطق عمده ای از کشور و به منظور ایجاد سهولت و کاهش اشتباهات در امر بارگذاری، استثنائاتی برای مناطق ۱ تا ۳ تعریف شده است.

8) فصل هشتم، ضمن انجام اصلاحات انشائی متن، هماهنگ با شرح وظایف و مسئولیت های مهندسان تاسیسات بهداشتی برای تعیین دبی آب باران و سیستم تخلیه آن در بام ها (مبحث شانزدهم مقررات ملی)، وظیفه طراح، صرفا تعیین بارهای ناشی از باران طرح است. بنابراین طراح سازه باید هماهنگ با طراح تاسیسات بهداشتی ساختمان موضوعات این فصل را مراعات نماید.

9) در فصل نهم تغییر عمده ای، بجز حذف منطقه ۳ برف گیر از جدول و اضافه شدن آن به مناطق ۱ و ۲ صورت نگرفته است

10) فصل دهم، به طور کلی از نظر املائی و انشائی و نظم دادن به موضوع، مجددا تهیه شده است در این فصل مواردی که قبلا به عنوان “توصیه” و یا “تشريح” درج شده بود، در صورت لزوم به موارد حکمی تبدیل شده است. بخش مشخصات ارتعاشی سازه کامل شده و متناسب با آخرین تغییرات در آئین نامه مبنای این فصل، اصلاحات لازم در روابط به عمل آمده است. محاسبات و کنترل های مربوط به سازه های نرم به شکل واضح تری در متن و پیوست ۶-۴ این فصل توضیح داده شده است.
مهمترین تغییر در این فصل، پردازش و درج اطلاعات به روز سرعت باد سیصد و پنج ایستگاه سازمان هواشناسی کشور در جدول ۶-۱۰-۱ (به جای جدول ۶-۱۰-۲) است، مباحث کنترل تغییر مکان و ارتعاش سازه تحت بار باد سطح بهره برداری و همین طور کنترل لغزش و واژگونی در این ویرایش افزوده شده است

در پیوست این فصل (پیوست ۶-۴) جدول میرائی بحرانی برای برخی سازه ها ارائه شده است ضمن آنکه شکل ها و جداولی برای تعیین فشار یا نیروی باد روی برخی سازه های غیر ساختمانی ارائه شده است. نمودار مرحله ای محاسبه بار باد نیز به این ویرایش افزوده شده است.

11) فصل یازدهم، بار زلزله، به طور کامل و هماهنگ با ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ بازنویسی شده است. در این بازنویسی، روابط تکراری و یا موازی با استاندارد ۲۸۰۰ حذف شده است، الزاماتی که در طراحی باید مراعات شوند، متناسب با جزئیات ارائه شده در استاندارد ۲۸۰۰ داده شده است. ضمن آنکه ترکیبات بار افقی و قائم زلزله و اضافه مقاومت جهت تکمیل ترکیبات بارگذاری فصل دوم همین مبحث ارائه شده است. از دیگر تغییرات اساسی در این فصل، الزامی کردن استفاده از ضوابط فصل چهارم ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ایران برای طراحی اجزای غیرسازه ای ساختمان های بااهمیت متوسط دارای پنج طبقه و بیشتر است

12) فصل دوازدهم ویرایش قبلی به منظور اجتناب از دوگانگی مطالب با مبحث ۲۱ مقررات ملی تماما حذف شده است.

به جز آن، پیوست 6-1 تحت عنوان طراحی ساختمان ها به روش عملکردی در این ویرایش اضافه شده و شماره پیوست های ۶-۲ و ۶-۳، متناسب با این تغییرات عوض شده است.

در انتها،کمیته تخصصی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تشکر صمیمانه خود را از دفتر مهندسی آب و آبفای وزارت نیرو و جناب آقای مهندس هوشنگ غلامی، کارشناس ارشد این دفتر که تکمیل و بازنویسی فصل سیل مدیون زحمات ایشان است

و همینطور، پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور و کارشناسان محترم ایشان، سرکار خانم مهندس فرح محمدی و جناب آقای مهندس مهدی عسگری که پردازش و تحلیل آماری داده های باد ایستگاه ها هواشناسی را بر عهده داشته اند به عمل می آورد.

ضمن آنکه از استادان دانشکده های عمران، جامعه مهندسی کشور و سازمان ها، مهندسان و مشاورانی که با دقت ویرایش قبلی و پیش نویس این ویرایش را مطالعه و اظهار نظر نموده اند. باید تشکر شود. امید است این متن پاسخگوی عمده نیازهای مهندسان کشور باشد و کمینه تخصصی نیز از نظرات و راهنمايی های آنها محروم نگردد.

ما در این نوشته ، تلاش کردیم که کلیه اطلاعات و ویرایش های لازم مبحث ششم مقررات ملی رو برای مهندسین و علاقه مندان عزیز فراهم کنیم
که اقدامات مهم آن به شرح زیر است :

1) امکان دانلود رایگان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398 (آخرین ویرایش)

2) امکان دانلود رایگان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 (ویرایش قبلی)

3) امکان دانلود رایگان اصلاحیه مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392

4) امکان خرید راحت و امن مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398 (آخرین ویرایش)

و…

امید است این تلاش مورد رضایت و استفاده شما همراهان گرامی باشد

لطفا نظرات و اشکالات موجود اعم از اشکال تایپی ، خرابی لینک دانلود و حتی انتقاد و پیشنهادات خود را به صورت نظرت زیر همین نوشته برای ما ارسال کنید.

باتشکر

برای اولین بار

برای اولین بار

 • مقررات ملی ساختمان

  دانلود رایگان مباحث دیگر

 • کتاب مقررات ملی

  خرید مباحث دیگر مقررات ملی

 • نظام مهندسی

  آخرین اخبار و منابع 

هزینه دانلود :
هزینه دانلود :

مبحث ششم ویرایش 1398

مبحث ششم ویرایش 1392

اصلاحیه مبحث ششم ویرایش 1392 چاپ 1 تا 4

اصلاحیه مبحث ششم ویرایش 1392 چاپ 5 به بعد

علی قائمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران – عمران ، علاقه مند به طراحی در وب و تولید محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز Google استحریم خصوصیسیاست وشرایط استفاده.

من با این شرایط موافقم.

دکمه بازگشت به بالا
برای اولین بار کامل ترین مجموعه مبحث نهم + اصلاحیه جدید منتشر شدبرای مشاهده کلیک کنید