مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

[featured_image]
  • Version
  • دانلود 2
  • File Size 3.33 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1399-11-13
  • آخرين به روز رساني 1399-11-29

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث 18 مقررات ملي ساختمان تحت عنوان ” عايق بندي و تنظيم صـدا “، بـراي نخسـتين بـار در سال 1379 تدوين شد. در ايـن مبحـث، پـس از بيـان شـاخصهـاي آكوسـتيكي لازم بـراي درك مقررات، مقادير نوفه مجاز براي فضاهاي مختلف و همچنين مقـررات صـدابندي هـوابرد و كوبـهاي جداكنندههاي مختلف در ساختمان ها با كاربريهاي گوناگون عنوان گرديد.

دکمه بازگشت به بالا