مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان

timeline_pre_loader

مبحث اول

تعاریف

مبحث دوم

نظامات اداری

مبحث سوم

حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مبحث چهارم

الزامات عمومی ساختمان

مبحث پنجم

مصالح و فرآورده های ساختمانی

مبحث ششم

بار های وارد بر ساختمان

مبحث هفتم

پی و پی سازی

مبحث هشتم

طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

مبحث نهم

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مبحث دهم

طرح و اجرای ساختمان های فولادی

مبحث یازدهم

طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

مبحث دوازدهم

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

مبحث سیزدهم

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

مبحث چهاردهم

تاسیسات مکانیکی

مبحث پانزدهم

آسانسور ها و پلکان برقی

مبحث شانزدهم

تاسیسات بهداشتی

مبحث هفدهم

لوله کشی گاز طبیعی

مبحث هجدهم

عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث نوزدهم

صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث بیستم

علائم و تابلوها

مبحث بیست و دوم

مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

مبحث بیست و یکم

پدافند غیر عامل

مقررات ملی ساختمان

 

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعابه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهر دیر داری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد.

 

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین نامه های ساختمانی، استانداردها و آیین کارهای ساختمان سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد که اگر چه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند

 

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نيروي انساني عاهره کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقليم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدف های پیش گفته مسکن گردد

 

در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاورد های روز ملی و بین المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است.

 

این وزارتخانه که در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با عضویت اساتید و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین میاحت از حيث شكل، ادييات. واژه پردازي، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن کمیته های تخصتی را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است.

 

پس از تهیه پیش نویس مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام تطرخواهی از مراجع دارای صلاحیت نظیر سازمان های رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمن ها و تشکل های حرفه ای و مهندسی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و شهرداری های سراسر کشور، آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می نمایند.

 

متن نهائی این مبحث پس از طرح در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب اکثریت اعضای شورای مذکور، به تأیید اینجانب رسیده و به شهرداری ها و دستگاههای اجرائی و جامعه مهندسی کشور ابلاغ گردیده است.

 

از زمانی که این وظیفه خطیر به این وزارتخانه محول گردیده، مجدانه سعی شده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته های تخصصی مربوط به هر مبحث و کسب نظر از صاحب نظران و مراجع دارای صلاحیت بر غنای هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان بیفزاید و این مجموعه را همان طور که منظور نظر قانون گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار دهد.

مبحث سوم

چاپ 1395 (جدید) منتشر شده

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

مبحث دوم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث اول

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث اول مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث ششم

چاپ 1398 (جدید) منتشر شده

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مبحث پنجم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث چهارم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث نهم

چاپ 1399 (جدید) منتشر شده

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مبحث هشتم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث هفتم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث دوازهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث یازدهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث دهم

چاپ 1399 (جدید) منتشر شده

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث چهاردهم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

مبحث سیزدهم

چاپ 1395 (جدید) منتشر شده

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث هجدهم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث هفدهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث شانزدهم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

چاپ جديد منتشر نشده

مبحث بیست و یکم

چاپ 1395 (جدید) منتشر شده

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

مبحث بیستم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

مبحث نوزدهم

چاپ 1399 (جدید) منتشر شده

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آخرین چاپ در لینک زیر

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (1390)

بدون اصلاحات

مبحث بیست و دوم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مقررات ملی ساختمان

 

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعابه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهر دیر داری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد.

 

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین نامه های ساختمانی، استانداردها و آیین کارهای ساختمان سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد که اگر چه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند

 

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نيروي انساني عاهره کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقليم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدف های پیش گفته مسکن گردد

 

در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاورد های روز ملی و بین المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است.

 

این وزارتخانه که در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با عضویت اساتید و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین میاحت از حيث شكل، ادييات. واژه پردازي، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن کمیته های تخصتی را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است.

 

پس از تهیه پیش نویس مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام تطرخواهی از مراجع دارای صلاحیت نظیر سازمان های رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمن ها و تشکل های حرفه ای و مهندسی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و شهرداری های سراسر کشور، آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می نمایند.

 

متن نهائی این مبحث پس از طرح در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب اکثریت اعضای شورای مذکور، به تأیید اینجانب رسیده و به شهرداری ها و دستگاههای اجرائی و جامعه مهندسی کشور ابلاغ گردیده است.

 

از زمانی که این وظیفه خطیر به این وزارتخانه محول گردیده، مجدانه سعی شده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته های تخصصی مربوط به هر مبحث و کسب نظر از صاحب نظران و مراجع دارای صلاحیت بر غنای هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان بیفزاید و این مجموعه را همان طور که منظور نظر قانون گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار دهد.

مبحث اول

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث اول مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث دوم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث سوم

چاپ 1395 (جدید) منتشر شده

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

مبحث چهارم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث پنجم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم

چاپ 1398 (جدید) منتشر شده

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مبحث هفتم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث هشتم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث نهم

چاپ 1399 (جدید) منتشر شده

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم

چاپ 1399 (جدید) منتشر شده

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

مبحث یازدهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث دوازهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث سیزدهم

چاپ 1395 (جدید) منتشر شده

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث چهاردهم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث شانزدهم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث هفدهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث هجدهم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث نوزدهم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث بیستم

چاپ 1396 (جدید) منتشر شده

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث بیست و یکم

چاپ 1395 (جدید) منتشر شده

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

مبحث بیست و دوم

آخرین چاپ در لینک زیر

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

بدون اصلاحات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آخرین چاپ در لینک زیر

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (1390)

بدون اصلاحات

عکس پروفایل

علي قائمي

دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران – عمران – علاقه مند به توليد محتوا در وب در زمينه عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز Google استحریم خصوصیسیاست وشرایط استفاده.

من با این شرایط موافقم.

دکمه بازگشت به بالا
برای اولین بار کامل ترین مجموعه مبحث نهم + اصلاحیه جدید منتشر شدبرای مشاهده کلیک کنید